Çeşitli Form & Matbu Evraklar

Özel veya Tüzel kişilerin resmi evraklar dışında, işletmelerinin ticari faaliyetlerinde yönetimsel ve işlevsel ihtiyaçlara göre belirlenip kullanmayı tercih ettikleri evraklardır. Örneklemek gerekirse; tahsilat makbuzu, tediye makbuzu, adisyon, sipariş fişi, dekont, servis formu, personel imza defteri, reçete, antetli kağıtlardır.